// CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP & KỸ THUẬT ĐIỆN

Hỗ trợ trực tuyến

  • Mr Hoàng Trung

    ĐT:0969603131

  • Kỹ thuật & Kinh doanh

    ĐT:0968909018

Nghiên cứu và phát triển


Đầu tư cho Nghiên cứu và Phát triển là một trong những ưu tiên trong chiến lược phát triển của Công ty EIE...
Việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý, bằng kiến thức chuyên ngành và sản xuất cung cấp các thiết bị điện cho các trạm điện, nhà máy công nghiệp, các tòa nhà thương mại cũng như trong lĩnh vực truyền tải và phân phối điện năng ngày càng trở nên phổ biến. EIE là một trong những Công ty tiên phong trong việc đưa các tủ điện có khả năng phân phố đóng cắt đảm bảo ân toàn cho lưới điện ra thị trườn.

 
Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển - Một trong những ưu tiên trong chiến lược phát triển của EIE