// Tủ cầu dao phụ tải Sarel 24kV - 38,5kV

Tủ cầu dao phụ tải trung thế 24kV; 38.5kV
Cầu dao phụ tải 24kV - 38,5kV dập hồ quang bằng khí SF6
Tủ cầu dao và tủ máy cắt 24kV - 38,5kV bằng khí SF6

Những tin khác